top of page

Hjem > Juridisk erklæring

Juridisk erklæring

Oplysninger og materiale indeholdt på dette websted leveres kun af Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (“Mysolar”) til informationsformål. Læs venligst følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du går ind på og bruger dette websted.
Ved at få adgang til og bruge dette websted eller ved at downloade materiale fra dette websted, anses du for at acceptere at overholde og være bundet af vilkårene og betingelserne nedenfor og andre steder på dette websted. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du stoppe med at få adgang til dette websted eller downloade materiale fra dette websted. Hvis du fortsætter med at få adgang til hjemmesiden, anses du for at have læst, forstået og accepteret at være underlagt vilkårene og overholdt alle åbenlyse love eller regler.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Oplysninger indeholdt på dette websted er ophavsretsligt beskyttede værker, og enhver uautoriseret brug af materiale på dette websted kan udgøre en krænkelse af ophavsret, varemærke og andre love, der regulerer det materiale, der præsenteres på dette websted. Materialerne er ophavsretligt beskyttede værker under beskyttelse af verdensomspændende ophavsretslove og traktatbestemmelser. Materialet må ikke kopieres, reproduceres, modificeres, offentliggøres, genudgives, uploades, downloades, sendes, transmitteres eller distribueres på nogen måde uden Mysolars forudgående skriftlige tilladelse. Adgang til dette websted giver dig ingen licens til Mysolars eller tredjeparts immaterielle rettigheder.

Varemærker, der bruges på dette websted, ejes enten af Mysolar eller dets datterselskaber eller bruges under licens fra de respektive varemærkeejere. Disse varemærker må ikke bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra den respektive varemærkeindehaver.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger indeholdt på dette websted kan indeholde unøjagtigheder og typografiske fejl og leveres "som de er" uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, (i) garantier for nøjagtighed, fuldstændighed, salgbarhed, ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller egnethed til et bestemt formål eller (ii) garantier for pålideligheden af enhver rådgivning, mening, erklæring eller anden information, der vises eller distribueres via hjemmesiden. Du anerkender, at en sådan rådgivning, mening, erklæring, memorandum eller information er på din eneste risiko. Mysolar forbeholder sig ret til efter eget skøn at rette eventuelle fejl eller udeladelser på nogen del af webstedet. Mysolar kan foretage andre ændringer på hjemmesiden, materialerne, produkterne eller oplysningerne på dette websted når som helst uden varsel. Under ingen omstændigheder er Mysolar eller dets licensgivere / leverandører ansvarlige for nogen som helst skader (herunder uden begrænsning skader for tab af fortjeneste, forretningsforstyrrelser, tab af information) som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge oplysningerne, selvom Mysolar er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Mysolar garanterer heller ikke, at funktionerne på dette websted vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at mangler vil blive rettet, eller at dette websted eller serveren, der gør det tilgængeligt, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Du forstår og accepterer, at enhver information, der downloades eller på anden måde er opnået ved brug af webstedet, er efter eget skøn og risiko, og at du er eneansvarlig for enhver skade på dit computersystem eller tab af data, der skyldes download af information. Mysolar yder ingen garanti for varer købt eller opnået via hjemmesiden eller transaktioner, der er indgået via hjemmesiden.

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder hæfter Mysolar for direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller følgeskader, der skyldes: (i) brugen eller manglende evne til at bruge hjemmesiden; (ii) omkostningerne ved indkøb af erstatningsvarer, der stammer fra købte eller opnåede varer eller modtagne meddelelser eller transaktioner indgået via webstedet (iii) oplysninger indeholdt på webstedet eller (d) ethvert andet forhold relateret til hjemmesiden, selvom Mysolar er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

Intet klientforhold

Intet klient-, rådgivnings-, tillidsforhold eller professionelt forhold til Mysolar eller nogen anden person er impliceret eller etableret ved at få adgang til eller bruge dette websted.

E-mail-kommunikation

Mysolar og / eller dens tilknyttede tredjeparter kan fra tid til anden sende e-mail-meddelelser til dig indeholdende marketing- eller salgsinformation osv.

Mysolar giver ikke nogen godkendelse, repræsentation eller garanti med hensyn til indholdet af sådanne e-mail-meddelelser eller varer eller websteder, der kan fås fra sådanne tredjeparter, og du accepterer, at Mysolar ikke er ansvarlig eller er ansvarlig for eventuelle skader. overhovedet med hensyn til sådanne handler eller kampagner, herunder men ikke begrænset til betaling og levering af varer, der er resultatet af handel med sådanne annoncører på hjemmesiden.

Tredjepartswebsteder

Dette websted kan producere automatiserede søgeresultater eller på anden måde linke dig til andre websteder på Internettet. Disse websteder leveres udelukkende som en

høflighed og bekvemmelighed for dig. Disse websteder er ikke under kontrol af Mysolar, og nogle kan indeholde oplysninger eller materiale, som nogle mennesker kan finde upassende eller stødende. Du anerkender, at Mysolar ikke er ansvarlig for nøjagtigheden, overholdelse af ophavsret, lovlighed, anstændighed eller noget andet

andet aspekt af indholdet på sådanne websteder. Inkluderingen af et sådant link betyder ikke, at Mysolar eller nogen tilknytning til dets operatører godkender webstedet.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløse og holde hvert af Mysolar, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, officerer og medarbejdere uskyldige for ethvert krav eller krav, herunder

rimelige advokatsalær, der foretages af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din brug af webstedet i strid med vilkårene og betingelserne fra dig eller overtrædelsen fra dig eller enhver anden bruger / medlem af din registrerede konto af enhver intellektuel ejendom eller anden ret for enhver person eller enhed.

Gældende love

Dette websted styres af Mysolar fra dets kontorer i USA. De, der vælger at få adgang til dette websted fra andre steder, gør det videre

deres eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse. Ved at få adgang til dette websted accepterer du, at lovgivningen i USA uden hensyn til lovkonfliktprincipper gælder for alle forhold, der vedrører dette websted, og du accepterer, at enhver retssag i forbindelse med dette websted er underlagt den eksklusive jurisdiktion. af de statslige og føderale domstole i Delaware. Mysolar kan ændre vilkårene og betingelserne fra tid til anden efter eget skøn. Mysolar kan give dig rimelig varsel om sådanne

ændringer og fortsat brug af hjemmesiden vil blive antydet som accept af sådanne ændringer.

Afslutning

Mysolar forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige din adgang til hele eller dele af dette websted med eller uden varsel.

bottom of page